Mathias Tadesse Gebremichael har fått advokatbevilling

Mathias Tadesse Gebremichael startet å jobbe hos oss som fullmektig i juli 2016. Nå har han fått advokatbevilling og i den anledning har vi gjort et lite intervju med han om hva han synes er spennende å jobbe med og hvorfor han valgte Arktis.

Hvilke rettsområder synes du er mest spennende?

- Immateriell- og underholdningsrett, selskapsrett, personvern, sports og idrettsjuss (herunder FIFA og NFF regelverk) er fagområdene jeg har spesialisert meg i og som jeg synes er spennende å jobbe med.

Hva er bakgrunnen for din interesse?

- Interessen for immateriell- og underholdningsrett kommer vel hovedsakelig av at jeg har et stort ønske om å hjelpe og beskytte de kreative aktørene innenfor musikk og underholdningsbransjen. Jeg har selv bakgrunn som hobby DJ og som tidligere danser og jeg synes det er givende og ikke minst viktig å hjelpe underholdningsbransjens kreative sjeler med å forstå rettighetene sine og bistå dem ved forhandlinger av avtaler (som ofte kan ha lang varighet) når de skal overdra rettighetene sine til et label, publishing selskap, distribusjonsselskap, booking byrå eller andre tredje parter.

Når det gjelder personvern og den enkeltes personopplysningsvern så har interessen for dette fagområdet vokst frem av at konseptet om at du selv skal vite og kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon som spres om deg til andre parter, er noe jeg anser som en grunnleggende og viktig rettighet den enkelte fysiske person skal ha. Og i en tid der teknologien gjør så store fremskritt som den i dag gjør, og i en tid der den enkeltes personvern blir mer og mer sårbar, er det viktig å huske på at grunnfundamentet bak ideen om personvern er bygd på overordnede prinsipper og at vi som advokater faktisk har et samfunnsansvar. Jeg vil gjøre det jeg kan for å bidra til å øke sikkerheten for riktig håndtering av personopplysninger hos klienter, ved å passe på at fremtidenes bedrifter har gode rutiner og behandlingssystemer for personopplysninger.

Er det andre ting du er engasjert i?

- Jeg er aktivt involvert i en del legal-tech start ups. Jeg sitter blant annet i styre i Arktis’ legal-tech start up Adall. Jeg har vært Chief Legal Officer (CLO) hos BizBot siden november 2017. Også har jeg selv stiftet et selskap som heter Geenie, sammen med to co-founders. Vi jobber med å utvikle en spennende markedsplattform for freelancere.

Foruten om tech-start up prosjekter, er jeg også engasjert i en del andre ting. Jeg ble blant annet nylig styremedlem i fotballagent-selskapet MaratOn Sports Group AS, et selskap stiftet av Yonas Tekle, en god venn, og en tidligere talentfull fotballspiller. Vi kommer til å jobbe med å bistå og representere både klubber og enkeltspillere i spilleroverganger. Og jeg jobber nå med å registrere meg som formidler selv (tidligere kalt fotballagent) i Norges Fotballforbund.

Hvorfor Arktis?

- Arktis er den perfekte arbeidsplassen for en advokat som ønsker å jobbe med forretningsjuridisk og strategisk rådgivning med et sterkt fokus på teknologi, på en ny og innovative måte.

Vi anser oss selv som fremtidens advokater. Men det avgjørende er ikke hva du sier, men hva du gjør. Ikke bare skjer vår rådgivning ofte i skjæringsfeltet mellom juss, teknologi og nye forretningsmodeller, men vi er også en av hoved initiativtakerne bak Explorer HQ, et internasjonalt tech-fellesskap fylt med talentfulle enkeltpersoner og selskap som aktivt jobber med å utvikle ulike teknologiske verktøy, digitale tjenester, spennende plattformer og produkter. Vi har troen på at det kommer til å bli viktigere og viktigere og jobbe i et integrert fellesskap og i et tettere samarbeid med andre mennesker fra andre felt.