Vi er juridiske og teknologiske samuraier

Vi bruker evnene, motet og besluttsomheten vår for å hjelpe våre betrodde klienter.

home-hero

Vi er juridiske og strategiske rådgivere med et sterkt tech-fokus. Vi mener at digitalisering i jus- og konsulentbransjen ikke bare handler om å ta i bruk nye, teknologiske ressurser. Digitaliseringen utfordrer etablerte mønstre, og gjør at vi må tenke nytt om hvordan vi skal drive virksomheten  vår – og måten vi skal organisere oss.

Vi tror på at digitalisering og automatisering av prosesser som kan og burde bli digitaliserte er riktig utvikling – samtidig ser vi verdien av at det er mennesker som håndterer de sidene av forretningslivet som drar nytte av menneskelig dynamikk.

 

Målet vårt er å bli det best integrerte advokat- og konsulentselskapet i tech-bransjen. For å tilby den best mulige tjenesten til våre klienter er det avgjørende å ha bransjekunnskap samt forstå klientens virksomhet.

 

Vi fokuserer på å ha tette bånd med kundene våre. Ved å tilby tilgang til en selvbetjent teknologiplattform samtidig som vi yter juridisk og strategisk rådgivning, sørger vi for å at kundene våre får størst mulig verdi ut av samarbeidet. 

Les mer om Arktis misjon >

Digital Teknologi

Teknologiske endringer i samfunnet skjer så raskt at lovgivningen ikke alltid rekker å følge den teknologiske utviklingen.

Big Data & GDPR

For å håndtere den overveldende kompleksiteten i dagens GDPR-krav må du ha de riktige prosedyrene på plass.

Luftfart

Våre tjenester strekker seg fra å bistå i innkjøpet av et enkelt fly – til å fungere som en in-house juridisk rådgiver når det gjelder samtlige aspekter i et luftfartsselskap.

Sport

I din karriere som idrettsutøver trenger du en profesjonell forhandler som både er forretnings- og løsningsorientert og som har omfattende kunnskap om ethvert juridisk aspekt av idrettslivet.

Musikk

Et solid juridisk grunnlag kan gi artistkarrieren din det den trenger for å utvikle seg til å bli en suksess.