Big Data & GDPR

Big Data & GDPR

For å håndtere den overveldende kompleksiteten i dagens krav til korrekt databehandling må du ha de riktige prosedyrene på plass. Vårt juridiske team kan hjelpe deg med å håndtere det praktiske arbeidet med databehandling og datasikkerhet i selskapet ditt. Vi går grundig gjennom rutinene deres, utstyrer dere med det nødvendige verktøyet – og får på plass og implementerer en tydelig strategi.

Big_data