Digital Teknologi

Digital Teknologi

Teknologiske endringer i samfunnet skjer så raskt at lovgivningen ikke alltid rekker å følge teknologiutviklingen. For å unngå usikkerhet trenger du en samarbeidspartner som har solid forståelse både av det juridiske rammeverket og for forretningspotensialet som ligger i digitale tjenester.

Digital