analysis-coffee-cup-1549702

Ryktene om internetts død er sterkt overdrevne. Iallfall for startups

Ryktene om internetts død er sterkt overdrevne. Iallfall for startups

Publisert: 12/08/2019

Du frykter kanskje at EUs nye, skjerpede opphavsrettsdirektiv vil bety kroken på døra for startup-en din? Slapp av, det blir enklere enn du tror.

– Jeg er overbevist om at direktivet ikke vil bety internetts død. 

EUs omdiskuterte opphavsrettsdirektiv vil treffe en teknologibransje i rivende utvikling. Advokatfullmektig og spesialist i spørsmål om immaterielle rettigheter John Nilsen er ikke bekymret for hva direktivet vil bety for bransjen. 

– Tvert imot tror jeg det vil bidra til økonomisk vekst og være et insentiv til at det blir skapt enda mer innhold, sier han. Poenget med de opphavsrettslige reglene er å skape et vern for rettighetshaveren og gi vedkommende enerett til å utnytte verket sitt økonomisk. 

Den raske teknologiske utviklingen er noe av grunnen til at det eksisterende opphavsrettslige direktivet får et supplement: EU har forstått at de må henge med i svingene. 

Kritikere har fryktet at de massive filtreringsbehovene direktivet medfører vil bety døden for deler av internettkulturen som vi kjenner den. Memes, gif-er og annet innhold i myriader av tjenester på nettet benytter seg i stor grad av innhold produsert av andre.

Men det nye direktivet tar høyde for at det ikke skal bli vanskeligere å bruke internett. Verken for de som driver en tjeneste – eller dem som produserer innhold. 

– At tjenesteytere vil holdes objektivt ansvarlig for opphavsrettslig beskyttet materiale som lastes opp og brukes ulovlig på plattformene deres. Det vil si at for eksempel YouTube ikke lenger kan si at de bare tilbyr en plattform og ikke har ansvar for hva brukerne deres laster opp. Nå vil de med stor sannsynlighet holdes ansvarlig dersom det ikke foreligger samtykke fra den som har skapt innholdet.

– Å bevise at du har gjort en «best mulig innsats» kan ofte være lettere sagt enn gjort. Men det betyr at du har gjort det du kan som en aktsom aktør for å få tillatelse til å bruke et åndsverk.

Unntakene som bekrefter regelen

Det er med andre ord duket for en real filtrerings- og automatiseringsjobb for å fange opp – og fjerne – ulovlig opplastet opphavsrettslig beskyttet materiale. 

– EU har innført fire kumulative unntaksvilkår for å ikke holdes ansvarlig i mangel på samtykke. Unntakene gjelder i utgangspunktet alle selskaper, men reglene er mildere for små selskaper, som vi kommer tilbake til. Oppfyller du unntaksvilkårene, skal du i utgangspunktet ikke holdes ansvarlig for brudd på direktivet.

 

Disse vilkårene må oppfylles for ikke å bli holdt ansvarlig:

 

  1. Du må bevise at du har gjort en «best mulig innsats» for å innhente samtykke

– Å bevise at du har gjort en «best mulig innsats» kan ofte være lettere sagt enn gjort. Men det betyr at du har gjort det du kan som en aktsom aktør for å få tillatelse til å bruke et åndsverk. Om det er en artist, kan det for eksempel handle om å sette seg i kontakt med plateselskapet. En forfatter gjennom forlaget, og så videre.

– Det høres ut som en stor bevisbyrde?

– Ja. Men din innsats for å innhente samtykke ses samtidig opp mot størrelsen på tjenesten din. På den måten vil det stilles høyere krav til YouTube enn et mindre selskap i Norge.

 

  1. Du må sørge for at ulovlig innhold ikke er tilgjengelige på tjenesten din med best mulig innsats.

– På lik linje som i punkt 1 kreves det “best mulig innsats”. Det er forsåvidt også de samme vurderingsmomentene som gjør seg gjeldende, herunder at du opptrer som en aktsom aktør i henhold til bransjestandard. Men ettersom det er tale om tiltak som skal forhindre ulovlig innhold, så vurderes din innsats i tillegg ut fra prisen på tiltakene, hvilke tiltak er tilgjengelig i bransjen, hvor effektiv tiltakene er og om tiltakene er i proporsjon med størrelsen på tjenesten. Hensikten er uansett at tiltakene skal være tilstrekkelig effektiv når det gjelder å sørge for at det ulovlige innholdet ikke er tilgjengelig.

– Det som imidlertid er avgjørende er at du som selskap skal ha anledning til å sørge for at ulovlig innhold ikke er tilgjengelig. Dermed kreves det tilstrekkelig informasjon fra opphavsmannen på hvilket innhold som er å regne som ulovlig. Unntaket er således todelt. For det første må opphavsmannen gi deg tilstrekkelig informasjon om hvilket innhold som regnes som ulovlig og ønsket fjernet, og for det annet må du sørge for at dette ikke er tilgjengelig. Dersom ikke opphavsmannen har gitt tilstrekkelig informasjon er du således ikke ansvarlig.

 

  1. Du må fjerne eventuelt ulovlig innhold så snart du får et varsel

Skulle opphavspersonen – eller noen som representerer vedkommende – varsle deg om ulovlig innhold på tjenesten din, er det ditt ansvar å fjerne det. Unntaksbestemmelsen sier ikke noe om hvor fort du skal fjerne ulovlig innhold. Men det kan med trygghet legges til grunn at det bør fjernes så raskt som mulig.

– Men først må det oppdages?

-Ja. For at et slikt varsel skal være gyldig, må det være «tilstrekkelig detaljert». Eksempelvis en URL som peker til innholdet.

– Det holder ikke om en varsler kontakter deg og sier «Jeg mistenker at det er ulovlig opplastet innhold på plattformen din». Du må kunne finne innholdet basert på detaljene i varselet. Ellers vil det ikke være mulig å stille deg til ansvar for et eventuelt brudd på opphavsretten.

 

  1. Du må sikre, med best mulig innsats, at det ikke dukker opp fremtidig ulovlig innhold

Det enkleste er kanskje å handle etter «føre var»-prinsippet for å leve opp til denne unntaksbestemmelsen. Med andre ord: Få i stand eksempelvis en lisensieringsavtale med opphavspersonen. Ellers handler det om å utvikle filtre og automatiserte prosesser som fanger opp ulovlig innhold i fremtiden. Disse prosessene vurderes ut fra de samme momentene som i punkt 2.

– Men hva hvis brukerne klarer å laste opp noe til tross for tiltakene man setter i gang?  

– Det er alltid en sjanse for dette. Og da oppstår spørsmålet hvorvidt du som selskap skal holdes ansvarlig, og om du har gjort en “best mulig innsats” for å opptre som en aktsom aktør i henhold til bransjestandard. Det som blir tilfellet i slike situasjoner er å se om selskapet har oppfylt de ytterligere vilkårene i pkt 1-3. 

 

Ekstra mildt for de minste

John Nilsen påpeker at det er verdt å merke seg at unntaksbestemmelsene er kumulative. Det vil si at det ikke er nok å oppfylle ett. Nei, du må oppfylle alle fire. Og bare det høres kanskje overveldende ut. Men dette har EU tatt stilling til i sin utforming av direktivet.

– Om selskapet ditt ikke har eksistert i EU i mer enn tre år, og om du har lavere omsetning enn 10 millioner Euro, skal du bare oppfylle punkt 1 (“best mulig innsats”) og punkt 3 (“fjerne ulovlig innhold”).  

– 10 millioner Euro er en ganske stor omsetning?

– Ja, ikke minst hvis du bare har holdt på i tre år. I tillegg er det inntatt en mellomløsning – og den tar utgangspunkt i hvor stor brukermasse du har. I tilfeller hvor kunde- og brukerbasen din overstiger fem millioner, skal du i tillegg forhindre fremtidig bruk av ulovlig innhold i tjenesten din. Det er altså høyere krav til en tjeneste som har mer enn fem millioner brukere.

– Dette vil jo si at en startup har et ganske bra spillerom. Men de fleste småselskaper ønsker jo å vokse?

– Ja, absolutt. Du kan med fordel sette deg inn i resten av reglene også – ikke bare unntaksbestemmelsene. Om du tilbyr en tjeneste der det kan oppstå spørsmål om bruken av åndsverk, må du ha satt deg inn i gjeldende regelverk. Er det åndsverk du forvalter på tjenesten din, så vil tjenesten din befinne seg innenfor direktivets virkeområde. Derfor er det lurt å se på mulige løsninger allerede nå.

Vil du lære mer om juridiske og forretningsmessige spørsmål knyttet til digitalisering og teknologi?

Skriv inn din e-post for å få den nyeste innsikten og læringsmulighetene fra Arktis Law.
dots-primary

Recent posts

Arktis Law Italian Desk 4.0

PARTECIPA A GARE D’APPALTO IN NORVEGIA CON ITALIAN DESK 4.0

IL SERVIZIO ITALIAN DESK 4.0 VI PERMETTE DI ACCEDERE A BANDI E PARTECIPARE A  GARE D’APPALTO IN…

Les mer
John E. Nilsen

Er ditt finansforetak klar for nye retningsliner i skyen?

Finansforetak som bruker skytjenester, eller vurderer å ta i bruk skytjenester, må håndtere risiko slik Finanstilsynet forventer….

Les mer
fotballkontrakt

Profesjonell fotballspiller? Så mye lønn har du krav på

Når du skal signere proffkontrakt, bør du vurdere om stillingsbrøken er riktig. Les om konsekvensene og hvordan…

Les mer
Arktis Law

Behandler din bedrift data i USA? Da bør du lese dette.

Den 16. juli 2020 avsa EU-domstolen en ny og prinsipiell dom vedrørende overføring av personopplysninger fra EU…

Les mer

Standard IT-avtale: En jungel uten LAN-kabler

Standardavtaler skal spare deg penger, men er de gode nok til å holde deg utenfor konflikter? Her…

Les mer
Verdipapirhandelloven

Verdipapirhandel-loven: Strengere krav til kapitalforvaltere

Endringer i verdipapirhandel-loven krever mer informasjon av kapitalforvaltere. Mens endring i aksjeloven gjør det enklere for startups….

Les mer

Skal du ta ansvaret for skytjenesters nedetid?

Å ikke kjenne til spillereglene for skybaserte tjenester, kan bli en dyr affære for tjenesteleverandører. Last ned…

Les mer

Synes du det er vanskelig å komme i gang med GDPR?

Vi har en sjekkliste som kan hjelpe deg. Av Arktis Law Det er ikke lett å vite…

Les mer
Twentyfist Board

Endelig et verktøy for moderne styrearbeid

Twentyfirst Board hjelper styret ditt med formalitetene. Og gir dem krutt til å løfte selskapet ditt videre…

Les mer

Slik fikser du finansieringen

Finn balansen mellom å hente penger og bevare kontrollen i oppstartsselskapet ditt? Last ned vår guide!

Les mer