fotballkontrakt

Profesjonell fotballspiller? Så mye lønn har du krav på

Profesjonell fotballspiller? Så mye lønn har du krav på

Publisert: 12/08/2020

Når du skal signere proffkontrakt, bør du vurdere om stillingsbrøken er riktig. Les om konsekvensene og hvordan du bør håndtere det.

Mathias T. Gebremichael, advokat og partner.

 

I NFF’s overgangsreglement § 1-2 fremkommer hvilke forutsetninger som gjelder for om en fotballspiller skal anses som profesjonell spiller eller amatørspiller. Bestemmelsen lyder som følger:

 § 1-2 Definisjoner

Mathias T. Gebremichael, advokat og partner.

Mathias T. Gebremichael, advokat og partner, gir råd til fotballspillere vedrørende kontraktsspørsmål

 Profesjonell spiller:

 «En spiller som er over 15 år og mottar godtgjørelse utover kostnadsrefusjon. Profesjonell spiller skal ha skriftlig kontrakt.»

 Amatørspiller:

 «En spiller som ikke mottar godtgjørelse utover kostnadsrefusjon.» 

Av definisjonene over utledes at en fotballspiller kan signere sin første proffkontrakt med en klubb fra den dag fotballspilleren har fylt 16 år.

Minstelønnsnivå for profesjonelle fotballspillere

 Når en fotballspiller undertegner en proffkontrakt med en klubb står det i reglementets § 3-2 bokstav c at spilleren skal ha en lønn som står i forhold til det antall timer pr. uke som spilleren deltar i kamp, trening og markedsarbeid. I NFF sin veileder for overgang for profesjonell spiller, vises det til ovennevnte bestemmelse, samt en henvisning til hva som anses å være retningsgivende lønn i en profesjonell kontrakt.

Det er her lagt til grunn følgende: 

Alle kontrakter som signeres mellom klubb og spiller sendes i kopi til forbundet. Konsekvensen av at klubben sender inn en kontrakt på under det beløpet som er satt som minstelønn for en stillingsprosent, vil være at kontrakten ikke vil bli godkjent.

Aktuelle problemstillinger ved signering av fotballkontrakt

 I februar i år gikk advokat i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO), Eirik Monsen ut med en uttalelse om at norske toppklubber ansetter fotballspillere på lav stillingsprosent for å presse ned lønninger. I henhold til lønnsnivåene skissert over har en klubb muligheten til å sette spillerlønnen ned til NOK 4104,- per måned dersom klubben ansetter en spiller i en 20 % stilling. 

En interessant problemstilling som dukker opp i denne sammenheng er: Kan en spiller som spiller i Eliteserien eller Obos-ligaen ansettes i en reell 20 % stilling? 

Når klubber i Eliteserien og Obos-ligaen signerer spillere på proffkontrakt, bruker klubbene Norges Fotballforbunds standardkontrakter for midlertidig tilsetting av profesjonelle fotballspillere for ansettelsen. I nevnte avtale vil klubben ha anledning til å fylle inn punkter som stillingsprosent for ansettelsen (jf. avtalens punkt 5).  

 

Undertiden har det vist seg at flere spillere som spiller i Eliteserien og Obos-ligaen har kontraktsfestede stillingsprosenter i sine kontrakter som ikke samsvarer med faktisk og reell arbeidstid. Etter vårt skjønn er det ikke gjennomførbart å inneha en 20% stilling når man er profesjonell spiller i Eliteserien eller Obos-ligaen. Det formodes at alle spillere som spiller for en klubb i Eliteserien eller Obos-ligaen pålegges samme, eller tilnærmet samme arbeidsmengde. Basert på forannevnte er det vanskelig å forsvare ulike stillingsbrøk for spillere som spiller i samme klubb eller samme liga. Likevel så er stillingsprosenten noe som må vurderes konkret. 

 

Gjeldende regler for arbeidslivet gjelder også for fotballspillere på kontrakt 

Det følger av arbeidsmiljølovens formålsparagraf, § 1-1 c) at, arbeidstaker skal sikres «trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet».

 Videre fremkommer det av arbeidsmiljøloven § 14-4a at:

«Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden».

 Verdt å merke seg er at det ikke stilles noe minimumskrav til hvor mye ekstra man må ha jobbet, for at retten til en økt stillingsprosent skal kunne gjøres gjeldende.

Sannsynlig at standardkontrakten for fotballspillere endres i nærmeste framtid

Norsk Fotballforbund (NFF) har kommentert følgende om problemstillingen:

“Vi har en dialog med NISO om dette og det er klart at vi er kjent med problemstillingen. Det er sikkert mange av spillerne som er på kontrakter med lave stillingsprosenter som har en jobb som krever mer enn de timene de faktisk blir lønnet for.» (Link til artikkel i VG) 

Det er mye som taler for at det kan forventes en endring vedrørende gjeldende problemstilling. Et ikke utenkelig utfall kan bli at det legges opp til at det introduseres flere nivå av profesjonelle kontrakter, der det kan være tenkelig at minstelønn for de ulike nivåene vil variere. 

 

Vårt råd om stillingsbrøk som fotballspiller

Den stillingsbrøk klubben har avtalt med flertallet av sine spillere vil til enhver tid gjenspeile (eller i det minste gi indikasjoner på) det klubben selv mener er riktig stillingsbrøk opp mot faktisk og reell arbeidstid i klubben. En spiller som får tilbudt proffkontrakt bør derfor før signering forsøke å undersøke hvilken stillingsprosent øvrige spillere i klubben har i sin kontrakt. For det tilfellet at en spiller skal bli satt til å utføre arbeid på lik linje med andre profesjonelle spillere i klubben, som etter det spilleren er kjent med skal være ansatt i 100% stilling, bør slik stillingsprosent også kunne være representativt og gjøres gjeldende som spillerens stillingsprosent ved ansettelsen. 

 

Undertiden har det vist seg at særlig unge talenter blir utsatt for urimelig forskjellsbehandling ved inngåelse av proffkontrakt. Som en 16 år gammel utøver som skal signere sin første proffkontrakt kan det være stor risiko for at man skriver under på en arbeidskontrakt som gjør at du får en svært lav lønn i flere år når du kanskje skal gjøre de samme oppgavene som stort sett alle de andre på laget ditt, som tjener mye mer. Vårt råd er derfor: vær obs på bestemmelser i kontrakten om lønnsnivå, lønnsutvikling, bonuser, kontraktslengde, og ikke skriv under på en arbeidskontrakt som gjør at du får en svært lav lønn i flere år når du kanskje skal gjøre de samme oppgavene som dine kollegaer som tjener mye mer.

 

Slik går du fram hvis du allerede har signert en arbeidskontrakt med en stillingsprosent på 20 % og en minstelønn på NOK 4104 per måned

 Legg fram et skriftlig krav til klubben, der du oppgir grunnlaget for kravet. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til denne artikkelen eller om du trenger bistand til å kartlegge om du har et reelt krav om lønnsøkning hos din eksisterende klubb. 

Vi rådgir både unge og etablerte fotballspillere i Norge og internasjonalt, og har lang erfaring med forhandlinger av lønnsforhold på vegne av våre klienter.

Ønsker du hjelp eller råd i forbindelse med fotballkontrakter. Ta kontakt med meg direkte!

E-postadresse: [email protected]

Telefonnummer: 467 90 069

 

Vil du lære mer om juridiske og forretningsmessige spørsmål knyttet til digitalisering og teknologi?

Skriv inn din e-post for å få den nyeste innsikten og læringsmulighetene fra Arktis Law.
dots-primary

Recent posts

Har du “rigget” deg til de nye personvernsretningslinjene?

Privacy Shield er ikke lenger gyldig rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger. Nye retningslinjer fra det europeiske datatilsynet…

Les mer
Arktis Law Italian Desk 4.0

PARTECIPA A GARE D’APPALTO IN NORVEGIA CON ITALIAN DESK 4.0

IL SERVIZIO ITALIAN DESK 4.0 VI PERMETTE DI ACCEDERE A BANDI E PARTECIPARE A  GARE D’APPALTO IN…

Les mer
John E. Nilsen

Er ditt finansforetak klar for nye retningsliner i skyen?

Finansforetak som bruker skytjenester, eller vurderer å ta i bruk skytjenester, må håndtere risiko slik Finanstilsynet forventer….

Les mer
Arktis Law

Behandler din bedrift data i USA? Da bør du lese dette.

Den 16. juli 2020 avsa EU-domstolen en ny og prinsipiell dom vedrørende overføring av personopplysninger fra EU…

Les mer

Standard IT-avtale: En jungel uten LAN-kabler

Standardavtaler skal spare deg penger, men er de gode nok til å holde deg utenfor konflikter? Her…

Les mer
Verdipapirhandelloven

Verdipapirhandel-loven: Strengere krav til kapitalforvaltere

Endringer i verdipapirhandel-loven krever mer informasjon av kapitalforvaltere. Mens endring i aksjeloven gjør det enklere for startups….

Les mer

Skal du ta ansvaret for skytjenesters nedetid?

Å ikke kjenne til spillereglene for skybaserte tjenester, kan bli en dyr affære for tjenesteleverandører. Last ned…

Les mer

Synes du det er vanskelig å komme i gang med GDPR?

Vi har en sjekkliste som kan hjelpe deg. Av Arktis Law Det er ikke lett å vite…

Les mer
Twentyfist Board

Endelig et verktøy for moderne styrearbeid

Twentyfirst Board hjelper styret ditt med formalitetene. Og gir dem krutt til å løfte selskapet ditt videre…

Les mer

Slik fikser du finansieringen

Finn balansen mellom å hente penger og bevare kontrollen i oppstartsselskapet ditt? Last ned vår guide!

Les mer